Vastuullinen, ympäristötietoinen ja arvojen mukaan toimiva yritys

Tänä päivänä ei riitä, että yritys tuottaa tuotteensa nopeasti ja tuotantotehokkaasti. On oltava myös ympäristötietoinen, vaalittava tiettyjä periaatteita ja arvoja. Kokonaisuus tekee yrityksestä vastuullisen ja arvostetun.

Ympäristötietoinen on avainsanamme

Satateräs suhtautuu ympäristöömme vakavasti; toimiva ekosysteemi ja puhdas luonto takaavat elinolosuhteemme tulevaisuudessakin.

Satateräksen ympäristöjärjestelmän lähtökohtana ovat ympäristönäkökohdat sekä alan suositukset, säädökset ja lait. Tuotannollinen ja hallinnollinen toiminta pyritään toteuttamaan mahdollisimman vihreästi. Henkilökuntaa koulutetaan jatkuvasti ympäristötietoisemmaksi ja toimintatapoja kehitetään kokoajan luontoystävällisemmiksi.

Kierrätämme asiallisesti kaiken mahdollisen jätteen sekä otamme huomioon uusiokäytön mahdollisuuden.

Satateräksen Missio, Visio ja Arvot

Missio

Tuottaa korkealaatuisia ja kilpailukykyisiä nosto- ja siirtolaitteita teollisuuden yksilölliset tarpeet huomioiden.

Visio

Olla merkittävä nosto- ja siirtolaitevalmistaja kotimaassa sekä haluttu tekijä myös vientimarkkinoilla. Tunnettu vakavaraisena, arvostettuna ja haluttuna yhteistyökumppanina. Haluamme myös olla mielekäs työnantaja, joka huolehtii työntekijöidensä eduista ja turvallisuudesta.

Arvot

  • Tukea ympäröivää yhteiskuntaa huolehtimalla työnantajan velvollisuuksista, osallistumalla yhteiskunnallisiin projekteihin sekä osallistua havaittujen epäkohtien kehittämiseen.
  • Toimia turvallisen ja terveellisen työympäristön ja -hengen luojana.
  • Ottaa asiakkaidensa tarpeet vakavasti, antaen jokaiselle kumppanille parasta osaamistaan ja siirtää tuotekehityksen onnistumiset asiakkaiden hyväksi.
  • Tukea luonnon monimuotoisuutta ja kannustamalla ympäristön puhtaana pitoon niin omilla toimillaan kuin suosimalla näitä piirteitä myös yhteistyökumppaneissa.
  • Arvostamme rehellisyyttä, oikeudenmukaisuutta ja pitkäjänteisyyttä.

Yritys

Pajakuulumiset

Satateräs Oy - Satateras

Satateräs Oy – Satateras